Jeff Statistics

Parties

Name Date
Freaky Tiki Testowiki 1/28/2024
Freaky Tiki Hallowiki 2023 10/28/2023
Tiki Days of Summer 2023 8/19/2023
Eve of the Tiki 2022 12/31/2022
Freaky Tiki Hallowiki 2022 10/29/2022
Luck 'o the Tiki 2022 3/19/2022
Eve of the Tiki 2019 12/31/2019
Freaky Tiki Hallowiki 2019 11/2/2019
Tiki Days of Summer 2019 8/17/2019
Luck 'o the Tiki 2019 3/16/2019
Eve of the Tiki 2018 12/31/2018
Freaky Tiki Hallowiki 2018 11/3/2018
Mini PatrioTiki 2018 7/4/2018
Luck 'o the Tiki 2018 3/17/2018
Eve of the Tiki 2017 12/31/2017
Freaky Tiki Hallowiki 2017 10/28/2017
Tiki Days of Summer 2017 7/29/2017
Kara's Going Away Party 7/21/2017
Luck 'o the Tiki 2017 3/18/2017
Freaky Tiki Hallowiki 2016 10/29/2016
Tiki Days of Summer 2016 8/13/2016
PatrioTiki 2016 7/2/2016
Chris' Birthday Tiki 4/16/2016
Luck 'o the Tiki 2016 3/19/2016
Freaky Tiki Hallowiki 2015 10/31/2015
PatrioTiki 2015 7/4/2015
Luck 'o the Tiki 2015 3/21/2015
Hallowiki 2014 11/1/2014
The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 12/7/2013
Luck 'o the Tiki 3/16/2013
Freaky Tiki Hallowiki 2012 10/27/2012
Tiki Days of Summer 8/18/2012
Luck 'o the Tiki 2012 3/17/2012
Eve of the Tiki 2011 12/31/2011
THFK as Klugmas 12/10/2011
A Fawking Good Tiki 11/5/2011
PatrioTIKI 2011 7/2/2011
Chris' Very Talented Tiki 4/16/2011
Luck 'o the Tiki 2011 3/19/2011
Eve of the Tiki 2010 12/31/2010
Klugmas 2010 12/11/2010
Freaky Tiki Hallowiki 2010 10/30/2010
Patriotiki 7/3/2010
VK's Birthday 6/19/2010
Birthday Tiki 4/17/2010
F*** You 2009 Tiki 12/31/2009
Freaky Tiki Hallowiki 2009 10/31/2009
Tiki Daze of Summer 2009 7/18/2009
Kara's 21st Tiki 5/29/2009
Luck 'o the Tiki 2009 3/21/2009
Prez Party 2009 2/14/2009
Klug-mas 2008 12/6/2008
Freaky Tiki Hallowiki 2008 11/1/2008
Tiki Bar 2.0 Farewell Party 5/17/2008
Luck 'o the Tiki 2008 3/15/2008
A Tiki Shade of Winter 12/29/2007
Freaky Tiki Hallowiki 2007 10/27/2007
Confucious Tiki 9/29/2007
Long Tan Tiki 8/18/2007
Tiki Days of Summer 2007 6/23/2007
Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 5/19/2007
Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 4/13/2007
Luck 'o the Tiki 2007 3/17/2007
Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 2/9/2007
Eve of the Tiki 2006/2007 12/31/2006

Drinks

Name Party Time Ordered
Corpse Reviver Freaky Tiki Hallowiki 2023 10:34 PM
Shot of Premium Gin Tiki Days of Summer 2023 8:13 PM
Gimlet Eve of the Tiki 2022 10:16 PM
Shot of Rye Freaky Tiki Testowiki 10:27 PM
Double Gin Freaky Tiki Hallowiki 2022 9:59 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2022 8:42 PM
Corpse Reviver Luck 'o the Tiki 2022 9:02 PM
Corpse Reviver Eve of the Tiki 2019 11:43 PM
Corpse Reviver Eve of the Tiki 2019 10:10 PM
Chocolate Cake Eve of the Tiki 2019 9:25 PM
Corpse Reviver Eve of the Tiki 2019 8:56 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2019 11:34 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2019 11:19 PM
Green Lantern Freaky Tiki Hallowiki 2019 10:15 PM
Thomas Collins, Sr. Freaky Tiki Hallowiki 2019 9:22 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2019 8:44 PM
Tequila and Lime Juice Tiki Days of Summer 2019 5:55 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2019 11:47 PM
London Side Car Luck 'o the Tiki 2019 11:20 PM
Irish Car Bomb Freaky Tiki Testowiki 11:50 PM
Irish Car Bomb Freaky Tiki Testowiki 11:36 PM
America F*** Yeah Freaky Tiki Testowiki 11:34 PM
Irish Car Bomb Freaky Tiki Testowiki 11:34 PM
London Side Car Eve of the Tiki 2018 12:29 AM
London Side Car Eve of the Tiki 2018 11:19 PM
Double Barrel-Aged Gin Eve of the Tiki 2018 10:01 PM
London Side Car Eve of the Tiki 2018 9:16 PM
Corpse Reviver Eve of the Tiki 2018 8:09 PM
Shot of 150+ Proof Rum Freaky Tiki Hallowiki 2018 11:33 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2018 11:21 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2018 10:28 PM
Zombie Freaky Tiki Hallowiki 2018 9:47 PM
Corpse Reviver Freaky Tiki Hallowiki 2018 8:32 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2018 8:04 PM
Beer, Bottle Mini PatrioTiki 2018 9:04 PM
Beer, Bottle Mini PatrioTiki 2018 7:09 PM
Glass of Premium Gin Mini PatrioTiki 2018 5:19 PM
Double Premium Gin Mini PatrioTiki 2018 5:01 PM
Beer, Bottle Mini PatrioTiki 2018 4:52 PM
London Side Car Luck 'o the Tiki 2018 11:26 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2018 10:32 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2018 9:25 PM
Green Lantern Luck 'o the Tiki 2018 8:41 PM
Gimlet Luck 'o the Tiki 2018 8:21 PM
Shot of Yak Sprits Eve of the Tiki 2017 12:54 AM
Shot of Raspberry Rum Eve of the Tiki 2017 11:45 PM
French 75 Eve of the Tiki 2017 11:36 PM
London Side Car Eve of the Tiki 2017 10:48 PM
London Side Car Eve of the Tiki 2017 10:04 PM
Martini Eve of the Tiki 2017 8:25 PM
London Side Car Eve of the Tiki 2017 8:00 PM
Gimlet Eve of the Tiki 2017 7:32 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2017 12:46 AM
Shot of Premium Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2017 12:23 AM
Green Lantern Freaky Tiki Hallowiki 2017 9:58 PM
Green Lantern Freaky Tiki Hallowiki 2017 9:54 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2017 9:12 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2017 8:19 PM
Gimlet Freaky Tiki Hallowiki 2017 7:41 PM
Gimlet Tiki Days of Summer 2017 6:57 PM
Gimlet Tiki Days of Summer 2017 5:49 PM
Gimlet Tiki Days of Summer 2017 5:49 PM
Blackberry Gin Fizz Kara's Going Away Party 8:29 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2017 9:51 PM
Shot of Brennivin Luck 'o the Tiki 2017 9:43 PM
Apple Brandy and Gingerale Luck 'o the Tiki 2017 9:41 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2017 9:32 PM
Chief Lapu Lapu Luck 'o the Tiki 2017 8:21 PM
Chief Lapu Lapu Luck 'o the Tiki 2017 7:49 PM
Double Coffee Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2016 9:17 PM
Bourbon and Lime Juice Freaky Tiki Hallowiki 2016 8:43 PM
Bourbon and Lime Juice Freaky Tiki Hallowiki 2016 8:09 PM
Glass of Scotch Tiki Days of Summer 2016 6:11 PM
Beer, Bottle PatrioTiki 2016 10:11 PM
Beer, Bottle PatrioTiki 2016 9:54 PM
Beer, Bottle PatrioTiki 2016 9:54 PM
Beer, Bottle PatrioTiki 2016 9:54 PM
Coconut Rum and Pineapple Juice Chris' Birthday Tiki 11:48 PM
Shot of Sugar Maple Liqueur Chris' Birthday Tiki 10:12 PM
Green Lantern Chris' Birthday Tiki 9:57 PM
Dark & Stormy Chris' Birthday Tiki 8:59 PM
Dark & Stormy Chris' Birthday Tiki 8:20 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2016 12:36 AM
Green Lantern Luck 'o the Tiki 2016 10:58 PM
Green Lantern Luck 'o the Tiki 2016 9:24 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2016 9:13 PM
Coconut Rum and Pineapple Juice Luck 'o the Tiki 2016 8:41 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 2016 7:52 PM
Shot of Jagermeister Spice Freaky Tiki Hallowiki 2015 1:49 AM
Goldschlager and Cream Soda Freaky Tiki Hallowiki 2015 1:23 AM
Southern Comfort and Cream Soda Freaky Tiki Hallowiki 2015 11:42 PM
Shot of Tequila, Habanjero Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:39 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:38 PM
Sweet Leilani Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:17 PM
Rum, Puerto Rican Light and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:04 PM
Sweet Leilani Freaky Tiki Hallowiki 2015 8:29 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2015 8:08 PM
Plantation Daze Freaky Tiki Hallowiki 2015 7:51 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice PatrioTiki 2015 9:49 PM
Shot of Jagermeister Spice PatrioTiki 2015 9:44 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice PatrioTiki 2015 9:32 PM
Green Tea Liqueur and Sierra Mist PatrioTiki 2015 8:36 PM
Yak Sprits and Cream Soda PatrioTiki 2015 8:02 PM
Shot of Malort PatrioTiki 2015 8:00 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2015 9:50 PM
Root and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2015 9:39 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Luck 'o the Tiki 2015 9:05 PM
Yak Sprits and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2015 8:02 PM
Irish Car Bomb Hallowiki 2014 10:32 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Hallowiki 2014 10:32 PM
Irish Car Bomb Hallowiki 2014 10:26 PM
Shot of Moonshine, Strawberry Hallowiki 2014 9:29 PM
Goldschlager and Apple Beer Hallowiki 2014 8:53 PM
Green Tea Liqueur and Sierra Mist Hallowiki 2014 8:08 PM
Rum, Spiced Gold and Coke The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 11:39 PM
Rum, Spiced Gold and Coke The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 8:40 PM
Goldschlager and Cream Soda The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 7:57 PM
Rum, Spiced Gold and Coke The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 7:39 PM
Rum, Spiced Gold and Coke The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 7:39 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 9:16 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 9:15 PM
A Day At The Beach Luck 'o the Tiki 8:45 PM
A Day At The Beach Luck 'o the Tiki 8:29 PM
Rum, Coconut High Proof and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2012 1:45 AM
Root Beer Float Freaky Tiki Hallowiki 2012 10:34 PM
Shot of Chocolate Chili Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2012 10:24 PM
Sailing Mishap Freaky Tiki Hallowiki 2012 8:52 PM
Schalger & Cider Freaky Tiki Hallowiki 2012 8:42 PM
Rum, Premium and Coke Freaky Tiki Hallowiki 2012 7:54 PM
Apple MoonPie Tiki Days of Summer 10:32 PM
Goldschlager and Cream Soda Tiki Days of Summer 9:44 PM
Mojito Tiki Days of Summer 8:41 PM
Mojito Tiki Days of Summer 7:49 PM
Southern Comfort and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2012 11:58 PM
Southern Comfort and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2012 11:02 PM
Green Lantern Luck 'o the Tiki 2012 10:04 PM
Red Hot Luck 'o the Tiki 2012 8:59 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2012 8:29 PM
Green Lantern Luck 'o the Tiki 2012 8:18 PM
Beer, Pint Luck 'o the Tiki 2012 8:11 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Eve of the Tiki 2011 10:05 PM
Rum, 150+ Proof and Coke Eve of the Tiki 2011 9:30 PM
Shot of Vodka Eve of the Tiki 2011 9:21 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2011 9:06 PM
Southern Comfort and Cream Soda Eve of the Tiki 2011 9:00 PM
Dark & Stormy Eve of the Tiki 2011 8:27 PM
Not so great but good enough to drink THFK as Klugmas 11:30 PM
Strawberry Banana Daiquiri THFK as Klugmas 10:10 PM
Strawberry Banana Daiquiri THFK as Klugmas 10:10 PM
Green Tea Liqueur and Apple Beer THFK as Klugmas 9:52 PM
Choco-spice THFK as Klugmas 8:56 PM
Beer, Pint THFK as Klugmas 8:15 PM
Apple MoonPie THFK as Klugmas 7:43 PM
Shot of Goldschlager A Fawking Good Tiki 8:38 PM
Green Lantern A Fawking Good Tiki 8:01 PM
Shot of Goldschlager A Fawking Good Tiki 7:38 PM
Shot of Goldschlager A Fawking Good Tiki 7:37 PM
Sailing Mishap A Fawking Good Tiki 7:36 PM
Apple MoonPie A Fawking Good Tiki 7:12 PM
Strawberry Banana Daiquiri A Fawking Good Tiki 6:42 PM
Strawberry Banana Daiquiri A Fawking Good Tiki 6:32 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice PatrioTIKI 2011 1:06 AM
Shot of Absinthe, High Proof PatrioTIKI 2011 11:39 PM
Beer, Pint PatrioTIKI 2011 11:01 PM
Green Lantern PatrioTIKI 2011 10:50 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice PatrioTIKI 2011 9:19 PM
Shot of Vodka PatrioTIKI 2011 9:14 PM
Strawberry Banana Daiquiri PatrioTIKI 2011 8:48 PM
Strawberry Banana Daiquiri PatrioTIKI 2011 8:39 PM
Shot of Goldschlager PatrioTIKI 2011 8:26 PM
Peanut Butter Apple PatrioTIKI 2011 8:06 PM
Shot of Vodka, Peanut Butter PatrioTIKI 2011 7:53 PM
Woodchuch, Bottle PatrioTIKI 2011 7:42 PM
Vodka, Peach and Orange Juice Chris' Very Talented Tiki 11:24 PM
Goldschlager and Cream Soda Chris' Very Talented Tiki 10:36 PM
Green Lantern Luck 'o the Tiki 2011 12:15 AM
Jeffster Luck 'o the Tiki 2011 11:10 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 11:02 PM
Southern Comfort and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2011 9:45 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2011 9:11 PM
Goldschlager and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2011 8:47 PM
Southern Comfort and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2011 8:18 PM
Jeffster Luck 'o the Tiki 2011 8:00 PM
Rum, Coconut High Proof and Pineapple Juice Eve of the Tiki 2010 11:53 PM
Rum, Coconut High Proof and Pineapple Juice Eve of the Tiki 2010 10:53 PM
Shot of Absinthe, High Proof Eve of the Tiki 2010 10:52 PM
Wallaby Darned Eve of the Tiki 2010 10:18 PM
Margarita Eve of the Tiki 2010 9:37 PM
Apple Pie a la Mode Eve of the Tiki 2010 8:52 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2010 8:40 PM
Green Lantern Eve of the Tiki 2010 8:09 PM
Shot of X-Rated Klugmas 2010 11:23 PM
Beer, Pint Klugmas 2010 9:28 PM
Green Lantern Klugmas 2010 8:47 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2010 11:45 PM
Shot of Absinthe, High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:53 PM
Rum, Coconut High Proof and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:44 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:03 PM
Green Lantern Freaky Tiki Hallowiki 2010 8:41 PM
Green Lantern Freaky Tiki Hallowiki 2010 8:04 PM
Shot of Tequila, Premium Freaky Tiki Hallowiki 2010 7:45 PM
Shot of Absinthe, High Proof Patriotiki 10:13 PM
Margarita Patriotiki 10:06 PM
Beer, Pint Patriotiki 9:55 PM
Shot of Goldschlager Patriotiki 8:37 PM
Southern Comfort and Cream Soda Patriotiki 8:28 PM
Mojito Patriotiki 8:08 PM
Green Lantern VK's Birthday 11:58 PM
Green Lantern VK's Birthday 10:58 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice VK's Birthday 10:32 PM
Shot of Goldschlager VK's Birthday 9:45 PM
Chocolate Toffee VK's Birthday 9:32 PM
Birthday Present VK's Birthday 8:17 PM
Green Tea Liqueur and Sierra Mist VK's Birthday 7:54 PM
Shot of Goldschlager VK's Birthday 7:35 PM
Peanut Rum Cream and Coke VK's Birthday 7:15 PM
Rum, Puerto Rican Light and Coke Birthday Tiki 10:48 PM
Rum, Spiced Dark (High Proof) and Cream Soda Birthday Tiki 9:05 PM
Apple Pie a la Mode Birthday Tiki 8:28 PM
Schnapps, Raspberry and Strawberry Lemonade Birthday Tiki 8:13 PM
Tragically Delicious Birthday Tiki 8:13 PM
Rum, 150+ Proof and Pineapple Juice F*** You 2009 Tiki 12:23 AM
Goldschlager and Cream Soda F*** You 2009 Tiki 10:27 PM
Southern Slut F*** You 2009 Tiki 9:58 PM
Southern Slut F*** You 2009 Tiki 9:22 PM
Shot of Absinthe F*** You 2009 Tiki 8:46 PM
Sailing Mishap F*** You 2009 Tiki 8:27 PM
Strawberry Banana Daiquiri F*** You 2009 Tiki 8:02 PM
Strawberry Banana Daiquiri F*** You 2009 Tiki 7:53 PM
Shot of Vodka Freaky Tiki Hallowiki 2009 11:15 PM
Shot of Pucker, Watermelon Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:44 PM
Shot of Schnapps, Peppermint Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:23 PM
Rum, Spiced Dark and Coke Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:14 PM
Shot of Rum, Spiced Dark Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:14 PM
Shot of Rum, Spiced Dark Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:13 PM
Rum, Spiced Dark (High Proof) and Lime Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:13 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:34 PM
Rum, Coconut High Proof and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:16 PM
Goldschlager and Apple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:42 PM
Not Entirely Good Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:26 PM
Rum, Spiced Dark (High Proof) and Gingerale Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:05 PM
Amaretto and Cream Soda Tiki Daze of Summer 2009 11:43 PM
Strawberry Banana Daiquiri Tiki Daze of Summer 2009 10:22 PM
Margarita Tiki Daze of Summer 2009 9:14 PM
Schnapps, Peach and Orange Juice Tiki Daze of Summer 2009 9:09 PM
Shot of Schnapps, Blackberry Tiki Daze of Summer 2009 9:06 PM
Todus 09 Cocktail Tiki Daze of Summer 2009 8:51 PM
Shot of Goldschlager Tiki Daze of Summer 2009 8:50 PM
Southern Comfort and Cream Soda Tiki Daze of Summer 2009 7:58 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Kara's 21st Tiki 12:54 AM
Strawberry Banana Daiquiri Kara's 21st Tiki 12:53 AM
Strawberry Banana Daiquiri Kara's 21st Tiki 11:17 PM
Shot of Tequila, Premium Kara's 21st Tiki 10:31 PM
Flaming B-52 Kara's 21st Tiki 9:47 PM
Southern Comfort and Cream Soda Kara's 21st Tiki 9:31 PM
Shot of Goldschlager Kara's 21st Tiki 8:55 PM
Shot of Goldschlager Kara's 21st Tiki 8:55 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2009 9:49 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Luck 'o the Tiki 2009 9:32 PM
Schnapps, Peach and Orange Juice Luck 'o the Tiki 2009 9:04 PM
Shot of Rum, Key Lime Luck 'o the Tiki 2009 8:52 PM
Southern Comfort and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2009 8:37 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2009 8:32 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Luck 'o the Tiki 2009 8:15 PM
Schnapps, Peach and Orange Juice Prez Party 2009 12:06 AM
Schnapps, Peach and Orange Juice Prez Party 2009 12:06 AM
Southern Comfort and White Grape Juice Prez Party 2009 9:58 PM
Green Lantern Prez Party 2009 9:16 PM
Shot of Goldschlager Prez Party 2009 9:13 PM
Shot of Pucker, Watermelon Klug-mas 2008 11:19 PM
Mudslide Klug-mas 2008 9:59 PM
White Chocolate Macadamia Nut Cookie Klug-mas 2008 9:24 PM
Goldschlager and Apple Juice Klug-mas 2008 8:29 PM
Vodka, Sweet Tea and Tonic Klug-mas 2008 8:26 PM
Southern Comfort and Cream Soda Freaky Tiki Hallowiki 2008 11:08 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:45 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:39 PM
Mudslide Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:08 PM
Shot of Absinthe Freaky Tiki Hallowiki 2008 9:11 PM
Shot of Pucker, Island Punch Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:32 PM
Red Hot Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:22 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:16 PM
The Official Drink of Summer Tiki Bar 2.0 Farewell Party 11:16 PM
The Official Drink of Summer Tiki Bar 2.0 Farewell Party 10:51 PM
Schnapps, Peach and Orange Juice Tiki Bar 2.0 Farewell Party 9:29 PM
Margarita Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:41 PM
Shot of Absinthe Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:37 PM
Southern Comfort and Cream Soda Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:03 PM
Shot of Goldschlager Tiki Bar 2.0 Farewell Party 7:55 PM
Shot of Tequila, Strawberry Cream Tiki Bar 2.0 Farewell Party 7:53 PM
Shot of Absinthe Luck 'o the Tiki 2008 12:30 AM
Flaming B-52 Luck 'o the Tiki 2008 11:08 PM
Shot of Saan Soju Luck 'o the Tiki 2008 11:00 PM
Shot of Schnapps, Vanilla Luck 'o the Tiki 2008 10:06 PM
Shot of Absinthe Luck 'o the Tiki 2008 9:48 PM
Flaming B-52 Luck 'o the Tiki 2008 9:36 PM
Red Hot Luck 'o the Tiki 2008 8:28 PM
Shot of Key Lime Cream Liqueur Luck 'o the Tiki 2008 8:22 PM
Shot of Pucker, Cherry Luck 'o the Tiki 2008 8:15 PM
Apple Pie a la Mode Luck 'o the Tiki 2008 7:56 PM
Mudslide A Tiki Shade of Winter 11:36 PM
Rum, Haitian and Coke A Tiki Shade of Winter 10:37 PM
Strawberry Banana Daiquiri A Tiki Shade of Winter 10:05 PM
Shot of Absinthe A Tiki Shade of Winter 9:55 PM
Shot of Rum, Passion Fruit A Tiki Shade of Winter 9:24 PM
Root Beer Float A Tiki Shade of Winter 8:47 PM
Goldschlager and Cream Soda A Tiki Shade of Winter 8:15 PM
Southern Comfort and Cream Soda Freaky Tiki Hallowiki 2007 12:11 AM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2007 9:53 PM
Rum, Banana and Coke Freaky Tiki Hallowiki 2007 9:45 PM
Root Beer Float Freaky Tiki Hallowiki 2007 9:08 PM
Shot of Chocolate Liqueur, Orange Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:29 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:24 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Freaky Tiki Hallowiki 2007 7:56 PM
Shot of Absinthe Confucious Tiki 11:48 PM
Strawberry Banana Daiquiri Confucious Tiki 10:44 PM
Strawberry Banana Daiquiri Confucious Tiki 10:43 PM
Shot of Yak Sprits Confucious Tiki 10:10 PM
Shot of Goldschlager Confucious Tiki 9:32 PM
Southern Comfort and Cream Soda Confucious Tiki 8:50 PM
Tropical Moment Confucious Tiki 8:13 PM
Strawberry Banana Daiquiri Long Tan Tiki 12:59 AM
Shot of Pear Liqueur Long Tan Tiki 12:40 AM
Shot of Absinthe Long Tan Tiki 10:29 PM
Red Hot Long Tan Tiki 10:19 PM
Shot of Apple Schnapps Long Tan Tiki 9:42 PM
Shot of Pucker, Watermelon Long Tan Tiki 9:23 PM
Southern Comfort and Cream Soda Long Tan Tiki 9:13 PM
Rum, Vanilla and Coke Long Tan Tiki 8:50 PM
Shot of Goldschlager Long Tan Tiki 8:48 PM
Orange Drink Long Tan Tiki 8:29 PM
Amaretto and Cream Soda Tiki Days of Summer 2007 11:41 PM
Shot of Goldschlager Tiki Days of Summer 2007 10:52 PM
Shot of Goldschlager Tiki Days of Summer 2007 10:50 PM
Strawberry Banana Daiquiri Tiki Days of Summer 2007 10:12 PM
Shot of Rum, Coconut Tiki Days of Summer 2007 10:01 PM
Goldschlager and Cream Soda Tiki Days of Summer 2007 9:27 PM
Red Hot Tiki Days of Summer 2007 8:42 PM
Rum, Vanilla and Coke Tiki Days of Summer 2007 8:19 PM
Goldschlager and Cream Soda Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 12:04 AM
Southern Comfort and Cream Soda Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 11:17 PM
Lemonhead Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 9:54 PM
Red Hot Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 9:19 PM
Southern Comfort and Orange Juice Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 8:42 PM
Strawberry Cream Saver Mini-Tiki May 2007 - Laura's Farewell Party 8:06 PM
Shot of Absinthe Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 11:37 PM
Pucker, Watermelon and Sierra Mist Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 11:15 PM
Southern Comfort and Cream Soda Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 10:38 PM
Slow Comfortable Screw Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 10:01 PM
Shot of Schnapps, Blackberry Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 9:57 PM
Amaretto and Cream Soda Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 9:21 PM
Shot of Goldschlager Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 9:16 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 9:00 PM
Southern Comfort and Cream Soda Mini-Tiki April 2007 - Birthday Extravaganza 8:00 PM
Blue Halo Luck 'o the Tiki 2007 1:04 AM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2007 12:33 AM
Chocolate Cake Luck 'o the Tiki 2007 10:58 PM
Rum, Spiced and Coke Luck 'o the Tiki 2007 10:38 PM
Glass of Dulseda Luck 'o the Tiki 2007 9:45 PM
Screwdriver Luck 'o the Tiki 2007 9:11 PM
Shot of Absinthe Luck 'o the Tiki 2007 9:00 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2007 8:42 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Luck 'o the Tiki 2007 8:22 PM
Rum, Dark and Gingerale Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 1:23 AM
Shot of Pucker, Strawberry Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 1:19 AM
Strawberry Banana Daiquiri Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 11:18 PM
Strawberry Banana Daiquiri Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 11:18 PM
Strawberry Banana Daiquiri Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 10:34 PM
Shot of Goldschlager Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 10:15 PM
Trader Woody's Drink Mini-Tiki Feb 2007 - Potluck Tiki 8:53 PM
Shot of Schnapps, Peppermint Eve of the Tiki 2006/2007 11:23 PM
Shot of Schnapps, Peach Eve of the Tiki 2006/2007 11:22 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2006/2007 10:33 PM
Chocolate Cake Eve of the Tiki 2006/2007 10:08 PM
Creamy D Mark II Eve of the Tiki 2006/2007 9:09 PM
Tropical Moment Eve of the Tiki 2006/2007 8:19 PM

More to come someday.

This site made possible by Perfect Pointe Dance Studio.
Quality dance classes for Arlington, Falls Church and McLean, VA