Sarah Statistics

Parties

Name Date
Freaky Tiki Testowiki 3/15/2024
Freaky Tiki Hallowiki 2023 10/28/2023
Tiki Days of Summer 2023 8/19/2023
Eve of the Tiki 2022 12/31/2022
Freaky Tiki Hallowiki 2022 10/29/2022
Luck 'o the Tiki 2022 3/19/2022
Freaky Tiki Hallowiki 2021 10/30/2021
Eve of the Tiki 2019 12/31/2019
Freaky Tiki Hallowiki 2019 11/2/2019
Tiki Days of Summer 2019 8/17/2019
Freaky Tiki Hallowiki 2018 11/3/2018
Mini PatrioTiki 2018 7/4/2018
Luck 'o the Tiki 2018 3/17/2018
Eve of the Tiki 2017 12/31/2017
Freaky Tiki Hallowiki 2017 10/28/2017
Tiki Days of Summer 2017 7/29/2017
Luck 'o the Tiki 2017 3/18/2017
Freaky Tiki Hallowiki 2016 10/29/2016
Tiki Days of Summer 2016 8/13/2016
PatrioTiki 2016 7/2/2016
Chris' Birthday Tiki 4/16/2016
Luck 'o the Tiki 2016 3/19/2016
Freaky Tiki Hallowiki 2015 10/31/2015
PatrioTiki 2015 7/4/2015
Luck 'o the Tiki 2015 3/21/2015
Hallowiki 2014 11/1/2014
Luck 'o the Tiki 3/16/2013
Freaky Tiki Hallowiki 2012 10/27/2012
Tiki Days of Summer 8/18/2012
Eve of the Tiki 2011 12/31/2011
THFK as Klugmas 12/10/2011
A Fawking Good Tiki 11/5/2011
Luck 'o the Tiki 2011 3/19/2011
Klugmas 2010 12/11/2010
Freaky Tiki Hallowiki 2010 10/30/2010
Patriotiki 7/3/2010
VK's Birthday 6/19/2010
Birthday Tiki 4/17/2010
F*** You 2009 Tiki 12/31/2009
Freaky Tiki Hallowiki 2009 10/31/2009
Tiki Daze of Summer 2009 7/18/2009
Kara's 21st Tiki 5/29/2009
Luck 'o the Tiki 2009 3/21/2009
Klug-mas 2008 12/6/2008
Freaky Tiki Hallowiki 2008 11/1/2008
Luck 'o the Tiki 2008 3/15/2008
Freaky Tiki Hallowiki 2007 10/27/2007
Confucious Tiki 9/29/2007

Drinks

Name Party Time Ordered
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2023 9:13 PM
Shot of Apple Pucker Tiki Days of Summer 2023 11:23 PM
Stormy Afternoon Tiki Days of Summer 2023 10:27 PM
Stormy Afternoon Tiki Days of Summer 2023 9:38 PM
Humuhumunukunukuapua'a Tiki Days of Summer 2023 9:37 PM
Stormy Afternoon Eve of the Tiki 2022 11:19 PM
Double Caramel Bourbon Cream Eve of the Tiki 2022 10:29 PM
French 75 Eve of the Tiki 2022 9:07 PM
French 75 Eve of the Tiki 2022 8:39 PM
Double Gin Freaky Tiki Hallowiki 2022 10:19 PM
Bourbon and Club Soda Freaky Tiki Hallowiki 2022 9:35 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2022 8:56 PM
Shot of Habanjero Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2022 8:56 PM
Stormy Afternoon Luck 'o the Tiki 2022 12:08 AM
Shot of Premium Rum Luck 'o the Tiki 2022 11:03 PM
Double Premium Rum Luck 'o the Tiki 2022 11:01 PM
Double Premium Rum Luck 'o the Tiki 2022 11:01 PM
Zombie Freaky Tiki Hallowiki 2021 9:55 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2021 9:48 PM
Double Bourbon Freaky Tiki Hallowiki 2021 9:48 PM
Sprite Eve of the Tiki 2019 9:34 PM
Irish Car Bomb Freaky Tiki Testowiki 12:02 AM
Painkiller #3 Freaky Tiki Testowiki 11:34 PM
Saturn Freaky Tiki Hallowiki 2018 10:24 PM
Shot of Bourbon Freaky Tiki Hallowiki 2018 10:00 PM
Stormy Afternoon Mini PatrioTiki 2018 7:16 PM
Saturn Mini PatrioTiki 2018 5:32 PM
Wine Mini PatrioTiki 2018 5:07 PM
Beer, Bottle Mini PatrioTiki 2018 5:06 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2018 10:25 PM
Shot of Tequila Luck 'o the Tiki 2018 10:11 PM
Suffering Bastard Luck 'o the Tiki 2018 9:09 PM
Saturn Luck 'o the Tiki 2018 8:12 PM
French 75 Eve of the Tiki 2017 8:59 PM
Gin and Lime Juice Eve of the Tiki 2017 7:52 PM
Shot of Apple Pucker Freaky Tiki Hallowiki 2017 1:03 AM
Shot of Premium Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2017 12:23 AM
Shot of Premium Vodka Freaky Tiki Hallowiki 2017 10:43 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2017 10:11 PM
Shot of Espresso Vodka Freaky Tiki Hallowiki 2017 9:30 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2017 8:46 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2017 8:09 PM
Margarita Tiki Days of Summer 2017 8:37 PM
Amaretto and Lime Juice Tiki Days of Summer 2017 7:44 PM
Margarita Tiki Days of Summer 2017 7:05 PM
Amaretto and Sour Mix Luck 'o the Tiki 2017 11:23 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2017 9:50 PM
Double Rye Luck 'o the Tiki 2017 9:04 PM
Bourbon and Lime Juice Luck 'o the Tiki 2017 8:27 PM
Bourbon and Lemon Juice Luck 'o the Tiki 2017 7:56 PM
Shot of Apple Pucker Freaky Tiki Hallowiki 2016 1:00 AM
Tequila Sunrise Freaky Tiki Hallowiki 2016 12:20 AM
Shot of Habanjero Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:44 PM
Shot of Premium Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:09 PM
Double Jalapeno Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2016 9:28 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2016 8:52 PM
Margarita Tiki Days of Summer 2016 9:25 PM
Shot of Tequila Tiki Days of Summer 2016 9:05 PM
Double Rye PatrioTiki 2016 10:10 PM
Margarita Chris' Birthday Tiki 10:32 PM
Shot of Sugar Maple Liqueur Chris' Birthday Tiki 10:12 PM
Shot of Jalapeno Tequila Chris' Birthday Tiki 9:42 PM
Margarita Chris' Birthday Tiki 9:17 PM
Margarita Chris' Birthday Tiki 8:27 PM
Shot of Chile Liqueur Luck 'o the Tiki 2016 10:03 PM
Bourbon and Apple Juice Luck 'o the Tiki 2016 8:50 PM
Bourbon and Lemon Juice Luck 'o the Tiki 2016 8:18 PM
Hard Cider Luck 'o the Tiki 2016 7:50 PM
Tequila Sunrise Freaky Tiki Hallowiki 2015 1:40 AM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2015 11:03 PM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2015 10:26 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2015 10:08 PM
Shot of Tequila, Habanjero Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:39 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:35 PM
Margarita PatrioTiki 2015 11:38 PM
Margarita PatrioTiki 2015 11:06 PM
Double Malort PatrioTiki 2015 10:28 PM
America F*** Yeah PatrioTiki 2015 10:21 PM
Whiskey, Bourbon and Gingerale PatrioTiki 2015 9:47 PM
America F*** Yeah PatrioTiki 2015 8:57 PM
Margarita PatrioTiki 2015 8:30 PM
Kamikaze Luck 'o the Tiki 2015 11:04 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2015 10:45 PM
Double Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2015 10:38 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2015 10:14 PM
Shot of Tequila, Jalapeno Luck 'o the Tiki 2015 9:59 PM
Shot of Vodka Hallowiki 2014 12:34 AM
Shot of Whiskey Hallowiki 2014 11:39 PM
Tropical Moment Hallowiki 2014 11:09 PM
Stone Fence Hallowiki 2014 9:46 PM
Shot of Pucker, Apple Hallowiki 2014 9:33 PM
Margarita Hallowiki 2014 9:18 PM
Strawberry Banana Daiquiri Hallowiki 2014 8:43 PM
A Day At The Beach Hallowiki 2014 8:24 PM
Shot of Tequila, Premium Luck 'o the Tiki 11:33 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:32 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:32 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:28 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 9:33 PM
Suffering Bastard Luck 'o the Tiki 8:46 PM
Duck Driver Freaky Tiki Hallowiki 2012 11:57 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 11:18 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 11:18 PM
Lemon Drop Freaky Tiki Hallowiki 2012 11:03 PM
Shot of Chocolate Chili Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2012 10:24 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 9:57 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 9:57 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2012 9:39 PM
Duck Driver Freaky Tiki Hallowiki 2012 8:27 PM
Duck Driver Freaky Tiki Hallowiki 2012 8:14 PM
Amaretto and Sour Tiki Days of Summer 9:53 PM
Duck Driver Tiki Days of Summer 8:40 PM
Duck Driver Eve of the Tiki 2011 9:26 PM
Margarita Eve of the Tiki 2011 8:34 PM
Margarita Eve of the Tiki 2011 8:28 PM
Strawberry Banana Daiquiri THFK as Klugmas 10:13 PM
Margarita THFK as Klugmas 9:03 PM
Amaretto and Sour THFK as Klugmas 8:15 PM
Shot of Pucker, Apple A Fawking Good Tiki 1:24 AM
Margarita A Fawking Good Tiki 12:16 AM
Shot of Tequila, Premium A Fawking Good Tiki 12:09 AM
Shot of Vodka, Raspberry A Fawking Good Tiki 10:53 PM
Shot of Vodka, Acai Blueberry A Fawking Good Tiki 10:12 PM
Margarita A Fawking Good Tiki 9:49 PM
Margarita A Fawking Good Tiki 9:49 PM
Margarita A Fawking Good Tiki 7:36 PM
Apple MoonPie A Fawking Good Tiki 7:05 PM
Strawberry Banana Daiquiri A Fawking Good Tiki 6:32 PM
Shot of Tequila, Premium Luck 'o the Tiki 2011 10:30 PM
Whiskey, Irish and Sour Luck 'o the Tiki 2011 9:53 PM
Whiskey, Irish and Sour Luck 'o the Tiki 2011 9:53 PM
Shot of X-Rated Klugmas 2010 11:23 PM
Duck Driver Klugmas 2010 9:50 PM
Appliskey Klugmas 2010 9:07 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2010 11:10 PM
Duck Driver Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:11 PM
Pisco and Sour Freaky Tiki Hallowiki 2010 9:11 PM
Shot of Tequila, Premium Patriotiki 10:13 PM
Sarah's Thing Part Deux Patriotiki 9:58 PM
Pisco and Sour Patriotiki 8:59 PM
Pisco and Sour Patriotiki 8:55 PM
Shot of Tequila, Premium VK's Birthday 11:12 PM
Duck Driver VK's Birthday 9:33 PM
Sour Duck VK's Birthday 7:22 PM
Duck Driver Birthday Tiki 9:42 PM
Parrot Bay Strawberry and Strawberry Lemonade Birthday Tiki 8:20 PM
Shot of Blue Curacao Birthday Tiki 8:15 PM
Duck Driver F*** You 2009 Tiki 1:04 AM
Duck Driver F*** You 2009 Tiki 10:24 PM
Whiskey, Bourbon and Gingerale F*** You 2009 Tiki 10:22 PM
Shot of Pucker, Strawberry Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:27 PM
Shot of Pucker, Strawberry Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:27 PM
Pisco and Gingerale Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:12 PM
Shot of Cranberry Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:11 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:30 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:22 PM
Anonymous Stick Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:14 PM
Vodka, Lime and Orange Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:33 PM
Anonymous Stick Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:33 PM
Vodka, Lime and Orange Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:00 PM
Duck Driver Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:22 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Daze of Summer 2009 12:53 AM
Cosplaypolitan Tiki Daze of Summer 2009 11:25 PM
Shot of Tequila, Premium Tiki Daze of Summer 2009 11:13 PM
Scarlet O'Hara Tiki Daze of Summer 2009 9:33 PM
Margarita Tiki Daze of Summer 2009 9:14 PM
Lindy's Orgasm Tiki Daze of Summer 2009 8:27 PM
Tall Blue Drink Kara's 21st Tiki 11:02 PM
Shot of Tequila, Premium Kara's 21st Tiki 10:32 PM
Plaid Duck Kara's 21st Tiki 9:32 PM
Irish Flag Luck 'o the Tiki 2009 10:02 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2009 9:50 PM
X-Rated and Champagne Luck 'o the Tiki 2009 9:04 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2009 8:32 PM
Duck Driver Luck 'o the Tiki 2009 8:25 PM
Mudslide Klug-mas 2008 9:59 PM
Gingerberry Driver Klug-mas 2008 9:23 PM
Duck Driver Klug-mas 2008 8:53 PM
Amaretto Sour Freaky Tiki Hallowiki 2008 11:29 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:45 PM
Mudslide Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:04 PM
Duck Driver Freaky Tiki Hallowiki 2008 9:25 PM
Shot of Pucker, Raspberry Luck 'o the Tiki 2008 12:37 AM
Duck Driver Luck 'o the Tiki 2008 11:07 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2008 9:45 PM
Tequila Sunrise Luck 'o the Tiki 2008 8:40 PM
Duck Driver Luck 'o the Tiki 2008 8:09 PM
Whiskey, Scotch and Club Soda Freaky Tiki Hallowiki 2007 12:11 AM
Amaretto Sour Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:40 PM
Shot of Schnapps, Mango Chili Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:37 PM
Shot of Whiskey, Irish Confucious Tiki 11:47 PM
Strawberry Banana Daiquiri Confucious Tiki 10:44 PM
Strawberry Banana Daiquiri Confucious Tiki 10:43 PM
Shot of Schnapps, Peach Confucious Tiki 10:15 PM
Margarita Confucious Tiki 9:04 PM

More to come someday.

This site made possible by Perfect Pointe Dance Studio.
Quality dance classes for Arlington, Falls Church and McLean, VA